,,Pe perioada stării de alertă vizitele nu sunt permise. Transportul unor pachete destinate pacienților va fi realizat prin intermediul infirmierelor.  Pacientul se prezintă singur la consultații și internare, cu excepția persoanelor cu handicap psihomotor, caz în care și aparținătorul va trece prin triajul epidemiologic. De asemenea, la externare, pacientul va fi așteptat în afara incintei spitalului.”

 
 
 
 
• Vizitatorii au acces în spital numai în timpul progamului de vizită;
• La intrare în spital, fiecare vizitator va primi un ecuson de vizitator și va fi înscris în registrul de evidență vizitator pe baze cărții de identitate; la ieșire vizitatorii își recuperează cartea de identitate și înapoiază ecusonul de vizitator ofițerului de serviciu.
• Nu se permite accesul în secții vizitatorilor care prezintă boli infecto-contagioase;
• Este interzisă vizitarea pacienților izolați cu diagnostic de boală transmisibilă, dependenți de îngrijirile medicale ale spitalului;
• Vizitatorii nu au voie să aducă pacienților alimente interzise de către medicul curant, băuturi alcoolice, țigări;
• În situația unei epidemii declarate sunt total interzise vizitele la pacienții internați;
• În cadrul spitalului, vizitatorii au obligația să arunce gunoaie, reziduuri, ambalaje de orice natură, exclusiv în locurile special amenajate în acest sens;
• Vizitatorii vor purta echipamentul de protecție corespunzator la intarea în salon;
• În incinta spitalului sunt interzise fără acordul scris al conducerii spitalui: afisajul, vânzările ambulante, distribuția materialelor publicitare;
• Vizitatorii au obligația să nu își lase obiectele personale nesupravegheate, indiferent de zona în care se află, spitalul nefiind responsabil de disparitia acestora.
• În cadrul spitalului este interzisă vandalizarea mobilierului de decor (bănci, coşuri de gunoi, usi, aviziere, etc): zgârierea, scrierea, vopsirea, murdărirea cu orice substanţă, demontarea, distrugerea sau degradarea oricaror elemente constructive, decorative sau mobilier. Persoanele care cauzeaza astfel de prejudicii în mod direct sau indirect, vor acoperi integral costul reparării sau înlocuirii acestor bunuri;
• Vizitatorii se vor spala pe mâini la intrarea și ieșirea din salon;
• Este interzis accesul vizitatorilor în următoarele secții/compartimente: Bloc Operator, Laborator, Sterilizare, Unitate de Transfuzii, ATI, Farmacie, Bloc alimentar, precum si la pacientii cu risc crescut din celelalte secții;
• Aparținătorii care solicită să stea în spital în calitate de însoțitori alături de pacienții internați o pot face doar cu acordul medicului șef de secție și al medicului curant. Nu punem la dispozitia aparținătorilor paturi.
• Vizitatorii nu au voie să afecteze curățenia, să deranjeze ceilalti pacienți și nu au voie să se așeze pe paturile pacienților;
• Este strict interzisă înregistrarea audio si video în incinta spitalului, fără acordul prealabil scris al conducerii spitalului;
• Fumatul în unitate este strict interzis, nerespectarea acestei prevederi se sancționează cu amendă în cuantum de 100 ron – 500 ron pentru toate persoanele fizice, potrivit legii 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor produselor din tutun;
• Vizitatorii nu au voie să intervină în îngrijirile medicale ale pacienților;
• Vizitatorii nu au acces la documentele medicale ale pacientilor, toate informațiile despre pacienți vor fi solicitate direct medicului curant;
• În cadrul spitalului, este interzisă producerea de zgomote prin strigăte şi prin utilizarea de aparate radio, CD-playere etc;