Scop, perspectiva, valori

Misiunea Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal

Este de a contribui la ameliorarea starii de sanatate a pacientilor cu patologie urologica din Romania prin programe care intregrează prevenţia si tratamentul acestor afectiuni dar si prin cercetare, perfectionarea continuă a profesioniştilor din sanatate implicati. Nu in ultimul rand dorim sa contribuim la educatia sanitara a pacientilor. Acordarea de servicii medicale de profil performante este prioritara pentru personalul institutului clinic de urologie si transplant renal.

Perspectiva Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal

Dezvoltarea programelor de preventie in vederea depistarii in timp util a patologiei urologice ceea ce permite un tratament prompt si eficient

Optimizarea raportului cost/eficienta cu reducerea duratei de spitalizare, scaderea ponderii serviciilor medicale realizate prin spitalizarea continua in favoarea celor ambulatorii sau de spitalizare de zi ;

Implementarea sistemului de management al calitatii, stabilirea de proceduri, trasarea criteriilor de performanta in activitatea Institutului;

Dotarea cu aparatura medicala si echipamente performante in vederea dezvoltarii tratamentului multimodal al litiazei reno-ureterale

  • reintroducerea litotripsiei extracorporeale cu unde de soc in armamentariul terapeutic al ICUTR
  • dezvoltarea si perfectionarea aparaturii si tehnicilor de nefrolitotomie percutanata
  • suplimentarea instrumentarului destinat tehnicilor de uretero-nefroscopie flexibila

Dezvoltarea programului de endourologie si chirurgie laparoscopica

Colaborare interdisciplinara cu clinica de chirurgie pediatrica in vederea extinderii programului de chirurgie pediatrica urologica

Atragere de fonduri/proiecte pentru modernizarea si reabilitarea institutiei in vederea asigurarii fluxurilor si circuitelor medicale specifice.

Dezvoltarea programului de transplant renal prin cresterea numarului de transplante de la donator viu, promovarea activitatii de transplant oferind transparenta decizionala, criterii clare de selectie a primitorilor.

Valorile Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal

  • Profesionalism
  • Muncă în echipă
  • Respectul pentru pacienti
  • Transparenta
  • Confidentialitate