DOCUMENTE NECESARE INTERNARII LA SPITAL

 1. Buletin identitate / Carte identitate;
 2. Bilet de trimitere de la medicul de familie,
 3. Bilet de internare de la medicul specialist,
 4. Adeverinta de asigurat /coasigurat /cupon de pensie /cupon de somaj /dovada platii la CASS
 5. Card de sanatate

PENTRU COASIGURATI

ADEVERINTA DE ASIGURAT ELIBERATA DE CASA DE ASIGURARI PE BAZA URMATOARELOR DOCUMENTE:

 1. Adeverinta de la Finante ca nu are venit sau adeverinta de la primarie,
 2. Asigurarea sotiei / sotului
 3. Copie dupa buletin sau C.I.
 4. Copie dupa certificatul de casatorie
 5. Card de sanatate

CONDITII DE INTERNARE

 1. Bilet de trimitere de la medicul de familie / medic specialist din ambulator
 2. Buletin sau carte de identitate. Copie dupa certificat de naştere pentru pacienţii care nu au împlinit 14 ani.
 3. Dovada calităţii de asigurat: cupon de pensie de pe ultima luna; adeverinţă de salariat vizată de angajator sau de Casa de asigurari de sanatate, adeverinţă de elev / student, adeverinţă de şomaj.
 4. Card de sanatate

CRITERII DE INTERNARE ÎN SPITAL

pentru patologie acută

1. Serviciile spitaliceşti sunt de tip preventiv, curativ, de recuperare,sau de reabilitare medicală, şi cuprind: consultaţii medicale de specialitate, investigaţii, tratamente medicale şi/sau chirurgicale, îngrijire, medicație, monitorizare și supraveghere, cazare și masă.

2. În funcție de durata de spitalizare, asistenţa medicală spitalicească se acordă în regim de:

a) spitalizare continuă cu o durată peste 24 ore;

b) spitalizare de zi cu o durată de maximum 12 ore.

3. Asistența medicală spitalicească în regim de spitalizare continuă cuprinde îngrijiri de tip acut și se acordă cu respectarea următoarelor criterii de internare:

a) urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial, ce necesită supraveghere medicală continuă;

b) afecţiuni pentru care diagnosticul şi/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu sau spitalizare de zi.

4. Factorii de care trebuie să se țină cont cumulativ în luarea deciziei de internare în regim de spitalizare continuă sunt:

a) severitatea semnelor și simptomelor prezentate de pacient;

b) predictibilitatea medicală a unei evoluții negative, nedorite a pacientului;

c) nevoia pentru și disponibilitatea analizelor/investigațiilor diagnostice;

d) resursele diagnostice, terapeutice și locurile disponibile.

5. Pacienții care prezintă un bilet de internare pentru spitalizare continuă vor putea fi programați pentru internare, în funcție de afecțiune și de gravitatea semnelor și simptomelor prezentate și de disponibilitatea serviciilor unității spitalicești solicitate.

6. Prevenirea spitalizărilor continue considerate evitabile se va realiza prin diagnosticare precoce, abordare, tratament și monitorizare, respectiv supraveghere corespunzătoare, în ambulator și în spitalizarea de zi, după caz.

7. Lista diagnosticelor principale considerate spitalizări continue evitabile şi criteriile specifice aferente

diminuării/eliminării acestora din spitalizarea continuă se detaliază în norme.

8. Asistența medicală spitalicească în regim de spitalizare de zi cuprinde îngrijiri de tip acut și se acordă cu respectarea următoarelor criterii de internare:

a) urgenţe medico-chirurgicale, ce necesită supraveghere medicală până la 12 ore in conditiile stabilite in norme;

b) diagnosticul şi/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu.

9. Serviciile necesare pentru diagnosticarea, tratarea sau monitorizarea pacientului care se efectuează în regim de spitalizare de zi pot avea caracter multidisciplinar, pot fi invazive, pot fi urmate de reacții adverse sau risc de urgență pe timpul efectuării lor sau corelate cu starea de sănătate a pacientului, impunând supraveghere medicală care nu poate fi efectuată în ambulatoriu.