INFORMATII PRIVIND EXTERNAREA

  • La externare pacientului  i se elibereaza un bilet de externare din spital (pentru pacient internat în regim spitalizare continuă) sau scrisoare medicala catre medicul de familie sau medicul de specialitate din ambulatoriu, dupa caz (pentru pacient internat în regim spitalizare de zi) in care sunt specificate indicaţii terapeutice, determinate conform diagnosticului,  regim de viaţă şi date privind dispensarizarea afecţiunilor.
  • Pacientului i se elibereaza concediu medical (la cerere);
  • Pacientului i se recomanda ingrijire medicala la domiciliu (daca este cazul).