CONDIȚII DE EXTERNARE

 1. Documente pe care pacientul le primește la externare:
 • Scrisoarea medicală pentru medicul de familie sau medicul specialist din ambulatoriu;
 • Rețeta compensată sau gratuită, dacă este cazul;
 • Certificat de concediu medical, dacă este cazul;
 • Recomandări pentru dispozitive medicale, dacă este cazul ; 
 • Plan de îngrijiri la domiciliu;
 • Copie a înregistrărilor investigaţiilor de înaltă performanţă, o singură dată, la cerere;
 • Decont de cheltuieli pentru serviciile medicale furnizate de către prestatorul serviciilor medicale.

Fiecare pacient primește la externare o scrisoare medicală, care este un document medical standardizat și include date privind motivele internării, investigațiile efectuate, evaluarea medicală și diagnosticul stabilit, tratamentul și evoluția pacientului pe perioada internării, durata de spitalizare, schema de tratament, recomandările medicale, planul de îngrijiri la domiciliu. Toate aceste informații sunt destinate atât pacientului, cât și medicului de familie sau medicului specialist din ambulatoriu sau dispensar, pentru continuarea tratamentului.

 1. Externarea pacientului din spitalizare de zi

Pacientul sau persoana desemnată în mod expres de acesta, are dreptul să primească, la externare documentele enumerate la punctul 1. 

 1. Externarea pacientului din spitalizare continuă

           Externarea pacientului se face în următoarele condiții:

 • La terminarea tratamentului  sau la depășirea fazei acute a bolii – estimarea momentului externării se face la internarea pacientului și se actualizează în funcție de evoluția clinică, pacientul fiind anunțat și consemnându-se în Foaia de Observație Clinică Generală cu 24 ore înaintea momentului externării;
 • La cererea pacientului – pacientul poate părăsi spitalul la cerere, după ce în prealabil a fost informat de consecințele posibile asupra stării lui de sănătate, și asupra costurilor care pot deriva din invalidarea decontului pe caz rezolvat de către CAS, asumată prin semnătură în Foaia de Observație Clinică Generală;
 • La transferul pacientului în alte spitale – decizia transferului pacientului în alt spital aparține medicului curant sau medicului de gardă;
 • La decesul pacientului, conform procedurii interne;
 • La părăsirea spitalului fără aziv medical (fuga din spital);
 • Disciplinar, conform procedurii interne.