Tarife pentru cazare şi masă aparţinători

  • Tarif cazare/zi/spitalizare:  84,00 lei
  • Tarif masa insotitori bolnavi/1 zi (conf. HG 429/2008):15,69 lei
  • Tarif alocatie hrana: 10 lei
  • Servicii conexe preparare hrana: 5,69 lei
  • Cost total 1 zi internare: 99,69 lei