Anuntul pentru concurs – Referent de specialitate II, compartiment RUNOS.