ANUNT CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

INSTITUTUL CLINIC DE UROLOGIE ȘI TRANSPLANT RENAL cu sediul în CLUJ-NAPOCA, str. CLINICILOR, nr.4-6 jud. CLUJ organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G.

  1. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei.

Denumirea postului

– magazioner – post vacant perioadă nedeterminată – comp. Aprovizionare

Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: medii și cunoștințe de utilizare calculator

-vechime în muncă : 3 ani

Data, ora și locul de desfăşurare a concursului: str.Clinicilor nr.4-6 et.IV

Proba scrisă:- data de 12.12.2018, ora 13, la sediul str.Clinicilor nr.4-6 et.IV

Proba practică și interviu:- data de 14.12.2018, ora 13, la sediul str.Clinicilor nr.4-6 et.IV

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 10.12.2018, la sediul str. Clinicilor nr. 4-6 ora 15.

Date contact: sediul str. Clinicilor nr. 4-6 tel.0264-592845.

Bibliografie_tematica magazioner

Centralizator selectie dosare

Rezultat proba scrisa concurs

Rezultat final concurs