Vă informăm că, in anul 2018 suntem în relație contractuală cu CAS CLUJ

CASA DE ASIGURĂRI  DE SĂNĂTATE  CLUJ

Mun. Cluj-Napoca, str. Constanta, nr . 5

Tel: 0264 407 100

Fax 0264 530 597

email: relatiipublice@cascluj.ro

web site: http://www.cnas.ro/cascluj/